Links

Thước đo khoảng cách

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng
Công cụ thước đo khoảng cách giúp bạn đo chiều dài, chiều rộng, diện tích thửa đất, và đo khoảng cách từ thửa đất tới khu vực lân cận

1. Giới thiệu công cụ thước đo khoảng cách:

💁♀
Tính năng đo khoảng cách, diện tích hỗ trợ người dùng tính toán:
  • Chiều dài, chiều rộng, mặt tiền, diện tích và chu vi thửa đất.
  • Hoặc tính toán khoảng cách từ vị trí bất động sản tới ranh giới mở đường.
  • Hoặc đo khoảng cách giữa các bất động sản với nhau
  • Hoặc đo khoảng cách giữa bất động sản và các tiện ích công cộng khác.

2. Hướng dẫn sử dụng thước đo

Bước 1: Để có thể đo khoảng cách, bạn nhấn biểu tượng “Thước đo".
Bước 2: Sau đó bạn thực hiện thao tác chấm điểm đầu và chấm các điểm tiếp theo trong phạm vi bạn muốn đo.
👉
Để đo chiều dài, chiều rộng, khoảng cách bạn chấm 2 điểm đầu và cuối
Đo chiều dài thửa đất
👉
Để đo chu vi, diện tích, bạn chấm vào tất cả các đầu của các cạnh trên thửa đất, theo hình dạng thửa đất
Đo chu vi, diện tích thửa đất
Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả đo đạc tại con trỏ chuột của bạn
Hệ thống hiển thị kết quả đo đạc
Bước 4: Để thao tác đo khoảng cách khu vực khác, nhấn “Huỷ bỏ” và chọn mới.

3. Video hướng dẫn dùng thước đo